fijalkowski@radcaopole.com.pl782-867-961 1 maja 9, lok. 43, 45-068 Opole

Windykacja należności i postępowanie egzekucyjne

Windykacja należności i postępowanie egzekucyjne

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie prowadzenia windykacji należności oraz w zakresie postępowania egzekucyjnego. Reprezentuje klientów w postępowaniach przedsądowych i sądowych, a także udziela porad prawnych oraz prowadzi negocjacje polubowne. Do zakresu pomocy prawnej świadczonej przez Kancelarię zalicza się sporządzanie wezwań do zapłaty, prowadzenie negocjacji między wierzycielem, a dłużnikiem, przygotowanie i prowadzenie wszelkiej korespondencji miedzy wierzycielem i dłużnikiem, wszczynanie postępowań komorniczych, reprezentowanie klientów w trakcie postępowania egzekucyjnego, a także przygotowanie pozwów o zapłatę oraz zabezpieczenie wierzytelności w trakcie postępowania sądowego.