fijalkowski@radcaopole.com.pl782-867-961 1 maja 9, lok. 43, 45-068 Opole

Rozwód i podział majątku wspólnego

Rozwód i podział majątku wspólnego

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie prowadzenia procesu rozwodowego oraz podziału majątku wspólnego. Reprezentuje klientów w postępowaniach przedsądowych i sądowych, a także udziela porad prawnych oraz prowadzi negocjacje polubowne. Rozwód jest postępowaniem wielowątkowym, w którym oprócz orzeczenia który z małżonków ponosi winę za rozpad wspólnego pożycia, ustalane są również sprawy z zakresu kontaktów z dziećmi stron, władzy rodzicielskiej, przyznania alimentów, a czasem nawet sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania stron po orzeczeniu rozwodu. Po wyroku rozwodowym zachodzi natomiast konieczność dokonania podziału majątku wspólnego stron. Wówczas przebieg postępowania rozwodowego może mieć kluczowe znaczenie dla rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy. Pomoc profesjonalnego pełnomocnika pozwala także na osiągnięcie porozumienia w kwestiach rozwodu i podziału majątku, jeszcze przed wszczęciem postępowania sądowego, co umożliwi uzyskanie zadowalającego orzeczenia dotyczącego wszelkich wynikających z małżeństwa spraw majątkowych i niemajątkowych nawet już na pierwszej rozprawie.