fijalkowski@radcaopole.com.pl782-867-961 1 maja 9, lok. 43, 45-068 Opole

Prawo rodzinne

Prawo rodzinne

Kancelaria świadczy pomoc prawną z zakresu prawa rodzinnego. Reprezentuje klientów w postępowaniach przedsądowych i sądowych, a także udziela porad prawnych oraz prowadzi negocjacje polubowne. Prowadzi sprawy między innymi dotyczące rozwodu i separacji, podziału majątku wspólnego, rozdzielności majątkowej (również z datą wsteczną), alimentów, uregulowania kontaktów z dziećmi stron, dotyczące władzy rodzicielskiej, przysposobienia, ustalenia bądź zaprzeczenia ojcostwa, ustalenia bezskuteczności uznania ojcostwa, egzekucji kontaktów, a także dotyczące postępowania o ubezwłasnowolnienie.