fijalkowski@radcaopole.com.pl782-867-961 1 maja 9, lok. 43, 45-068 Opole

Prawo medyczne

Prawo medyczne

Kancelaria świadczy pomoc prawną z zakresu prawa medycznego. Reprezentuje klientów w postępowaniach przedsądowych i sądowych, a także udziela porad prawnych oraz prowadzi negocjacje polubowne. Współpracuje ze specjalistami z zakresu prawa medycznego. Świadczy między innymi pomoc prawną w zakresie dochodzenia roszczeń pacjentów przeciwko szpitalom i innym podmiotom leczniczym ale również w zakresie kontaktów i sporów między lekarzami i pacjentami, w tym prowadzenie negocjacji polubownych z pacjentem. Świadczy także pomoc prawną dotyczącą sporów w zakresie odpowiedzialności cywilnej lekarzy, a także pomoc prawną celem zagwarantowania pacjentowi ustawowych praw, w tym prawa do dokumentacji medycznej.