fijalkowski@radcaopole.com.pl782-867-961 1 maja 9, lok. 43, 45-068 Opole

Prawo cywilne

Prawo cywilne

Kancelaria świadczy pomoc prawną z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego. Reprezentuje klientów w postępowaniach przedsądowych i sądowych, zajmuje się przygotowaniem i analizą umów cywilnoprawnych. Prowadzi sprawy między innymi o zapłatę, o odszkodowanie i zadośćuczynienie, o ochronę własności, posiadania, o ustanowienie drogi koniecznej, o zasiedzenie, z zakresu obrotu nieruchomościami, o stwierdzenie nabycia spadku, dotyczące działu spadku, o zachowek, odwołanie darowizny, najmu i dzierżawy, z zakresu odpowiedzialności za nienależyte wykonanie umowy, odpowiedzialności za czyny niedozwolone, dotyczące postępowań zabezpieczających i egzekucyjnych, a także dotyczące ochrony dóbr osobistych. Pomoc prawna świadczona jest zarówno osobom fizycznym jak i podmiotom gospodarczym.