fijalkowski@radcaopole.com.pl782-867-961 1 maja 9, lok. 43, 45-068 Opole

Prawo budowlane

Prawo budowlane

Kancelaria świadczy pomoc prawną z zakresu prawa budowlanego. Reprezentuje klientów w postępowaniach przedsądowych i sądowych, a także udziela porad prawnych oraz prowadzi negocjacje polubowne. Współpracuje ze specjalistami z zakresu prawa budowlanego. Zapewnia obsługę prawną i doradztwo prawne na każdym etapie procesu budowlanego, od prowadzenia negocjacji, ustalania szczegółowych warunków umownych, poprzez realizacje umowy, aż do jej rozliczenia. Opracowuje umowy o roboty budowlane, służy pomocą w prawidłowym przygotowaniu dokumentacji budowlanej do sprawy, wyjaśnia wszystkie wątpliwości na gruncie prawa budowlanego. Reprezentuje klientów w sprawach z zakresu prawa budowlanego, zarówno przedsiębiorców budowlanych jak i osoby fizyczne, na każdym etapie postępowania w sprawie.