fijalkowski@radcaopole.com.pl782-867-961 1 maja 9, lok. 43, 45-068 Opole

Prawo administracyjne

Prawo administracyjne

Kancelaria świadczy pomoc prawną z zakresu prawa administracyjnego. Reprezentuje klientów w postępowaniach przedsądowych i sądowych, a także przed wszelkimi organami administracji publicznej. Udziela także porad prawnych oraz prowadzi negocjacje polubowne. Do pomocy prawnej świadczonej przez Kancelarię zaliczamy między innym przygotowanie wniosków wszczynających postępowanie administracyjne, przygotowanie i wnoszenie odwołań od decyzji organów administracyjnych, sporządzanie skarg do sądów administracyjnych oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego.